Stelling Nemen

De website waarin iedereen zijn mening mag geven.

Vooroordelen, aannames, verhalen, clich├ęs, statements, uitspraken en oneliners. Zijn ze wel of niet waar? Zowel de argumenten voor, als de argumenten tegen worden gegeven.

Logg in, ga naar wiki-pages, klik op ‘Revisionize’ en neem uw stelling in.